Lacrimile Maicii Domnului, prilej de bucurie, unitate și toleranță

| |

Dacă analizăm Cartea Facerii vedem că timpul și spațiul sunt corelate și nedespărțite. Așadar, cele create nu se pot debarasa de spațiu și timp. Această corelație oferă un cadru expozitiv pentru etape vremelnice. Ambele ne învață că Taina Adevărului nu stă în cele trecătoare, ci într-o persoană – Domnul Hristos. În toate veacurile Biserica a trăit prin acest adevăr și l-a mărturisit (1).

Pentru Istoria Românilor sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea înseamnă o etapă nouă pe calea modernizării. În Transilvania aceasta se leagă de cucerirea habsburgică (2). Anii 1699, 1703, 1784 umbresc pe alocuri luminile novatoare aulice. Atunci cineva împ ăștie norii cu mirifice lacrimi.

Miracolul îl aduc trei icoane ale Maicii Fecioare. Toate împreună descoperă numele iconarului Luca, preot din Iclod. Evenimentele amintite certifică profeția textului scripturistic (Luca: 1, 28-29) care va estompa situația tensionată în prilej de bucurie, unitate și toleranță. Pentru a le aminti oamenilor că iubirea nu caută ale sale, primele lacrimi apar chiar în anul 1699 (3), așa cum mărturisesc analele iezuite clujene din anul 1701. Acestea
mărturisesc că evenimentul s-a petrecut la Nicula în februarie-martie 16994 . Icoana cumpărată de nobilul Ioan Cupșa de la autorul ei, Luca din Iclod, a fost donată bisericii din Nicula (5) (Figura 1).

Supuse unei anchete, icoana a fost dusă la castelul contelui Sigismund Kornis de la Benediug. Ancheta care a stabilit că Minunea este autentică s-a încheiat cu un raport al cercetării. Semnatarii raportului au fost iezuiții Sigismund Viskeleti și Ladislau Bárány care l-au adresat spre aprobare cardinalului Leopold Kollonits, arhiepiscop primat al Ungariei. Până la venirea răspunsului, icoana a fost restituită sătenilor din Nicula (6).

Prevestind parcă negura vremelnică, o altă icoană a vestitului Luca va lăcrima în anul 1703 odată cu războiul curuților din Transilvania (7)

Cercetările întreprinse mărturisesc că o altă icoană a fost adusă la Benediug de la Hășmașu Inferior (azi în comuna Simișina, jud. Sălaj), aceasta a lăcrimat în anul 1703 la puțin timp după sărbătoarea Rusaliilor, așa cum au declarat numeroși martori. Însemnări referitoare la această minune se găsesc la Arhiva Mânăstirii Franciscane din Dej (8).

De asemenea, anul 1717 va fi marcat de alte lacrimi care descoperă icoana din Ilișua, creație a lui Luca din 1673 (9)(Figura 2). Cu stupoare putem constata că Minunile amintite prevestesc căderi vremelnice, dar pecetluiesc și nenumărate bucurii. Indiferent de natura contextului Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce-L iubesc (Romani 8, 28). Premergătoare parcă evenimentelor însângerate conduse de Horia (1784) va fi o înlăcrimare sesizată la 2 aprilie 1780 ce aparține unei icoane din Biserica Românilor din Vidrasău (jud. Mureș) (10)

Anii marcați de lacrimile Maicii Domnului sunt fructificați într-un program edilitar unitar la Timișoara, o altă enclavă imperială. Astfel, în anul 1784 în Piața Eforie (cartierul Elisabetin) se pune fundația unei Biserici Ortodoxe pe amplasamentul unui locaș de cult din lemn atestat la 1727(11). Documentele vremii amintesc faptul că donațiile pentru ridicarea acestei frumoase biserici au venit din partea tuturor locuitorilor din cartier, indiferent de etnie sau confesiune. Edificiul a fost renovat în anul 189412. Deloc întâmplător, hramul acestui locaș este Adormirea Maicii Domnului13, cheie de boltă în spațiu și timp (Figurile 3 și 4).

Fără a impune nimic, textura acestui studiu se încheie cu sugestive file de acatist:

Bucură-te, Maica Domnului ca ne-ai descoperit icoana ta;
Bucură -te, că printr-însa, Domnul ne-a dat mila Sa;
Bucură -te, că prin ale tale lacrimi, ne trezești și nouă conștiința;
Bucură -te, că ne-ai aprins iubirea și ne-ai întărit credința;
Bucură -te, că ne dai nădejde că nu suntem în părăsire;
Bucură -te, că din păcate și patimi, ne duci pe calea mântuirii;
Bucură -te, că nu ne părăsești, aici în a plângerii vale;
Bucură -te, Maica Preacurata că noi suntem rodul lacrimilor tale!(14)

Bibliografie

Dumitran 2013
Dumitran Ana, Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei, Ed. Altip, Alba Iulia, 2013, ISBN 978-973-117-449-5

Popovici 2017
Sfântul Iustin Popovici, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, vol. I, trad. din lb. sârbă de Diacon Zarko Markovski, Ed. Doxologia, București 2016, ISBN vol. I: 978-606-666-588-9

Porumb 2013
Porumb, Marius, Un eveniment expozițional închinat icoanei transilvane, p.7-8 în Dumitran Ana, Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei, Ed. Altip, Alba Iulia, 2013, ISBN 978- 973-117-449-5

Webografie

Păun 2014
Păun, Liana, TIMIȘOARA UITATĂ Istoria lăcașelor de cult din secolul al XVIII-lea, bijuterii arhitecturale ale orașului. Cum a devenit urbea multiconfesională, Press Alert, 29
iunie 2014, https://www.pressalert.ro/2014/06/timisoarauitata-istoria-lacaselor-de-cult-din-secolul-al-xviii-leabijuterii-arhitecturale-ale-orasului-cum-devenit-urbeamulticonfesionala/ (data accesării: martie 2018)

Acatistul Maicii Domnului – La icoana Plângătoare de la Boian
Acatistul Maicii Domnului – La icoana Plângătoare de la Boian, https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistulmaicii-domnului-la-icoana-plangatoare-la-boian-67113.html
(data accesării: martie 2018)

https://www.banaterra.eu/
Banaterra Project, https://www.banaterra.eu/

Wikimedia Commons, Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AdormireaMaicii-Domnului-Elisabetin.JPG (data accesării: martie
2018)

1 Popovici 2017, p. 313.
2 Porumb 2013, p. 8.
3 Ideea face trimitere la Diploma din anul 1699 dată de Cancelaria Aulică Habsburgică în vederea unității
religioase sub egida iezuită în Transilvania.
4 Dumitran 2013, p. 11.
5 Dumitran 2013, p. 12.
6 Dumitran 2013, p. 12.
7 Războilul curuților (1703-1712), primul protest armat declanșat de nobilimea maghiară împotriva puterii
habsburgice.
8 Dumitran 2013, p. 24.
9 Dumitran 2013, p. 25.
10 Dumitran 2013, p. 35.
11 Păun 2014, articol pagină web.
12 An contemporan mișcării memorandiste din Transilvania condusă de Dr. Ioan Rațiu.
13 Păun 2014, articol pagină web.
14 Acatistul Maicii Domnului – La icoana Plângătoare de la Boian (Icosul 1), www.crestinortodox.ro
15 Dumitran 2013, p. 10.
16 Dumitran 2013, p. 26.
17 https://www.banaterra.eu/
18 Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org

Lasă un comentariu